Как да си направите сам антена за цифрова телевизия

Спряха аналоговата телевизия. Всички вече разбраха как да включат декодера – кабела от едната страна, антената – от другата. Да, но каква антена? Отговорът е антена за цифрова телевизия. Старите антени, като например “заешките ушички” и някои други големи антени не могат да получават високочестотни цифрови телевизионни предавания (но ако имате стара антената, опитайте). Затова трябва да си закупите такава или или пък да си направите нова.

На горната схема е дадена една такава антена, с която ще можете да хващате цифрова телевизия при по-слаб сигнал.

1. Необходими части

Тази антена се върти да се ориентира мрежата от проводници, известен като масив в engineerspeak, към кулите излъчване. За да си изработите антената, ще са ви необходими:
две чамови дъски дълги 81 см и 15 см, дебели 2,5 см и широки 19 см.
осем 43-сантиметрови и два голи меден проводника дълги 87 сантиметра и с диаметър 2 мм. (за ушите и фазовите пръчки); термосвиваеми тръбички; и 10 видии за дърво с кръгли глави и шайби. Купете си линеен усилвател за ефирна телевизия DVB-T за да максимизира предаването на сигнала от канали на различни честоти.

2. Сглобяване на антената

Огънете осемте 43-сантиметрови проводници във вид на “ушички”, или остър ъгъл, като разстоянието между краищата трябва да бъде 7,5 см. Поставете хоризонтално по-дългата дъска и наредете ушичките, Прекарайте фазовите пръчки от ухо до ухо, както е показано. Поставете всяка двойка проводници под шайбите и завийте с видиите. Обвийте с лепяща лента фазовите пръчки на местата където се пресичат, за да не правят контакт. Свържете усилвателя за фазовите пръчки на средата като сложите върху тях шайба и завиете с видии. Закрепете всичко върху късата дъска под прав ъгъл като използвате здрави видии.

3. Обвийте

Поставете термосвиваемите тръбички върху върховете на ушичките и използвайте огън или нагревател за да се свият здраво върху жиците. Използвайте коаксиален кабел за да свържете с телевизор който може да приема цифров сигнал или за декодера свързан към телевизора ако той не може да приема цифров сигнал.

Back to ...