Дължина на вълната, калкулатор
Честота на входа (MHz)
Предаване скорост (км / сек)
Резултатите дължина на вълната (т)
1 / 2 дължина на вълната (т)
1 / 2 дължина на вълната по-кратък * 0.96 коефициент (m)
1 / 4 дължина на вълната (т)
1 / 4 дължина на вълната по-кратък * 0.96 коефициент (m)
5 / 8 дължина на вълната (т)
Back to ...