По подразбиране CB диапазон (27Mhz) - свободен за гражданска употреба

Какво е CB?
Като съкращение означава „citizen band”, а в директен превод от английски - граждански обхват. Диапазонът е 26.970 MHz до 27.850Mhz. Видовете модулации са AM (амплитудна модулация), FM (честотна модулация) и SSB (модулация с една странична лента). Стандартно разрешените мощности са до 4W.

Каква е далечината на връзка при CB?
Както за всяка радиовръзка нещата са много условни и зависят от редица фактори като взаимно разположение, терен, препятствия и антени. Като общо правило могат да се приемат следните практически установени дистанции:
- От преносима към преносима станция 1.5 – 7 Км.
- От преносима към автомобил 3-10 Км
- От преносима към стационарна 5-15 Км
- От автомобил към автомобил 10-20 Км
- От автомобил към стационарна станция 15-40 Км
- От стационарна към стационарна 20-80 Км

Кой може да използва CB радиостанции?
В България всеки, който пожелае – обхватът е разрешен и достъпен за всички.

Каква апаратура е най-добре да си изберем?
Диапазона на цените е голям, но много добра станция може да се купи между 50 и 150 евро. Различните модели имат различно предназначение и характеристики т.е. трябва да избирате в зависимост от целите, с които купувате станцията. Има и преносими и стационарни и такива, които са предназначени за монтаж в автомобили. Гледайте изходната мощност да е 4W, да има AM и FM модулации, чувствителността д е по-добра от 0.65 мкв и подтискането по съседен канал да е повече от 60дб.

Откъде да си купим?
На този форум ще създадем специална тема, в която да има координатите на вносители и продавачи на такава техника, както и тестове и впечатления за техните станции.

Какво е понятието усилвател?
Това е устройство, което се свързва между станцията и антената и усилва сигнала като обикновено на изхода осигурява между 10W до 400W. Тези устройства са незаконни, защото в обхвата CB е разрешена мощност само до 4W.
Винаги помнете, че няма по добър усилвател от качествената и добре монтирана и съгласувана антена!

Каква антена да се монтира?
Вариантите за избор на антена са неизброими. По принцип важи правилото колкото по дълга толкова по добре. Важно е антената да позволява работа с максималната мощност, която ще и подадете на входа. Специално при автомобилите антената трябва да е така подбрана и съответно монтирана че да не е първата цел на някой клон. (Особено важи за 4х4 машините)

Как се настройва антена?
Много важно е след като сте монтирали антената да я настроите така, че максимална част от подадената енергия да бъде излъчена. Коефициента на стоящи вълни или съкратено КСВ е най-важния параметър. Измерва се със специални уреди, които се казват КСВ–мер (Някои радиостанции го имат вграден) Колкото е по-близък до 1 толкова по-добре. Добрите антени обикновено се колебаят около 1.1 За приемлив резултат се счита КСВ под 1.5 Имайте в предвид, че при КСВ над 3 може да повредите крайния блок на вашата радиостанция и освен това ефективността на антената е минимална, а с това и далечината на осъществяваната радиовръзка.

Какво означава понятието прохождение и как влияе на радиовръзката?
Прохождение се нарича отразяването на радиовълните от слоевете на йоносферата, което осигурява възможност за уверена връзка на разстояния от хиляди километри. Това е предимство за далечните радиовръзки, но същевременно е сериозен смутител на местните локални радиовръзки. Освен това прохождението се мени силно в зависимост от състоянието на атмосферата и моментната слънчева активност. Колкото е по-голяма слънчевата активност толкова по-често и по-силно се проявява ефекта на прохождението.
По подразбиране Специални канали на CB

Специални канали на CB са 9, 19 и 27.

Канал 9 е предназначен само за повиквания при нужда от неотложна помощ, аварийни ситуации, бедствия, аварии и природни катаклизми.

Канал 19 обикновено се използва от шофьори и други професионалисти на пътя за да си разменят информация за пътната обстановка.

Канал 27 се използва само за повикване и търсене на събеседник когато няма предварително уговорен канал.

Моля никога не използвайте горепосочените канали за друго освен за тяхното предназначение. Това важи с особена сила за канал 9, в някои държави този канал постоянно се слуша от службите за спешна помощ и т.н. Не го запълвайте с ненужни разговори някой може да се нуждае неотложно от него!
По подразбиране Squelch

Squelch (заглушител) е контрол, с който разполагат всички CB устройства и чието предназначение е да намалява или изключва фоновия шум, когато няма комуникация. Тъй като нивото на фонови шумове се променя според географското положение и времето на деня е важно да бъде правилно нагласен така, че да не бъдат изпуснати слабите повиквания. Това се постига като нивото на сработване се избира да бъде съвсем малко над нивото на шума
Назад