:: Грижи за акумулаторната батерия през зимата

Акумулаторната батерия е онзи елемент в автомобила, който най-често създава проблеми на шофьорите. Тя е способна най-неочаквано да му поднесе неприятна изненада, като в най-неподходящ момент откаже да захрани стартера и двигателят не запали.
Това се случва не само когато краят на експлоатационния период на стартерната акумулаторна батерия вече е достигнат, но и при нова батерия, ако за нея не се полагат редовно грижи. Вярно е, че съвременните акумулаторни батерии изискват значително по-рядко обслужване, което при едни модели се свежда основно до проверка и поддържане на нивото на електролита. То трябва да се намира на 10–15 mm над горния ръб на плочите. Най-често отворите в капака над всяка клетка са така оформени, че да се образува пръстен, който служи за индикатор за нивото на електролита. При други стените на кутията са полупрозрачни, което позволява контролиране на нивото на електролита според маркираните обозначения. При спадане на нивото в дадена клетка в нея се долива само дестилирана вода и в никакъв случай електролит.
Има и акумулаторни батерии, които са капсуловани и през целия експлоатационен период не се нуждаят от проверка или доливане на дестилирана вода. Поддържането им се свежда най-вече до зареждане с външен източник, когато това се наложи. Степента на зареждане при някои модели акумулаторни батерии може да се определи лесно по намиращия се върху капака им индикатор. Цветът му е зелен, когато акумулаторната батерия е добре заредена. Промяната към черно показва, че е време за зареждане, а белият цвят сигнализира, че е време за смяна на батерията с нова. За състоянието на акумулаторната батерия може да се съди по напрежението между клемите й, което се измерва с волтметър, а има и измервателни уреди, които се включват в гнездото на запалката в купето на автомобила и отчитат степента на зареждане на батерията. При напрежение под 8 V акумулаторът е дълбоко разреден. Когато напрежението надхвърля 13,1 V, той е презареден поради неизправно реле-регулатор в електроинсталацията на автомобила. За нормално се приема напрежение 12,3 V, измерено при прекъсната верига между батерията и електрическата инсталация на автомобила. Измерването се прави 3 часа след спиране на двигателя или преустановяване на зареждането му с външно устройство.
При акумулаторните батерии с капачки над всяка клетка степента на зареждане най-точно се установява чрез измерване на плътността на електролита със специален аерометър. Нормално заредената батерия има плътност на електролита 1,28 g/ml, измерена при температура 25 °С. Плътност на електролита 1,20 g/ml означава, че акумулаторната батерия е полуразредена, а при спадане до 1,15 g/ml батерията е напълно разредена и спешно трябва да се зареди. За поддържане на батерията в добро „здравословно състояние“ и удължаване на експлоатационния ù живот се препоръчва нейното дозареждане при достигане на плътност на електролита под 1,24 g/ml...   
MORE ...