Мобилен комуникатор с вграден GSM - Valcor GSM 40

Описание

GSM комуникатор с вграден модем за оповестяване и самостоятелна охрана на домове, офиси, автомобили. Възможност за дистанционно управление на електрически консуматори - камини, котли, климатици или други. Комуникаторът разполага с 5 входни зони, един релеен изход, четири режима на работа, управление на изхода чрез командни SMS или позвъняване без таксуване, дистанционно програмиране на комуникатора чрез SMSи. Оповестява чрез позвъняване и изпращане на информационни SMSи, следи за качеството на GSM сигнала (обхват), което позволява при монтажа да се намери най-подходящото му място.
Може да известява и само чрез позвъняване. За ползването на GSM комуникатора не е необходимо да се заплащат каквито и да е допълнителни месечни такси, освен таксата за реално извършената комуникация (разговори или SMS) от комуникатора към известяваните телефони, по тарифата на съответния мобилен оператор, към който сте си взели SIM карта.

  • Производител: Valcor / Валкор

Окомплектовката на комуникатора включва: модул в пластмасова кутия, антена, кабел за връзка, букса за захранване, подробни описания за експлоатация и схеми за монтаж! Основните размери на кутията, в която е поместен модула са: ширина - 57 мм, дължина - 76 мм, височина - 30 мм.
Valcor GSM 40 може да се програмира изцяло със SMS-и, релето може да се управлява с позвъняване без таксуване, има изход за светодиод показващ статуса на релето или охраната, в режим на охрана релето може да управлява сирена, има режим за дистанционно управление на уреди и много други функции и подобрения.
Мобилният GSM комуникатор Valcor GSM 40 е високоефективна интелигентна система с микропроцесорно управление и вграден GSM. Благодарение на тази система Вие можете дистанционно да наблюдавате състоянието на алармени и климатични системи, помещения, електроуреди в бита, комуникационно оборудване, производствени процеси и други, както и да управлявате външни за модула устройства (програмируеми изходи). За ползването на GSM комуникатора не е необходимо да се заплащат каквито и да е допълнителни месечни такси, освен таксата за реално извършената комуникация (разговори или SMS) от комуникатора към известяваните телефони, по тарифата на съответния мобилен оператор, към който сте си взели SIM карта. Функционира чрез използване на изградената GSM мрежа за позвъняване и услугата Short Message Service (SMS). Устройството е изключително интелигентно, разпознава състоянието на мрежата, качеството на GSM сигнала (обхват) и статуса на телефона, което позволява да се реализират антисаботажни функции, като при това се постига максимална надеждност при комуникация. Комуникаторът GSM 40 се захранва с 12V постоянно напрежение. Консумация на комуникатора: постоянната консумация на ток при отворени входни зони е до 20mA; при окъсени входни зони - до 35 mA; при сработило реле - до 100 mA; пикова консумация - 1А.
Предимство на GSM 40 е широкият температурен диапазон, в който работи (от -20 до + 60 градуса Целзий) и стабилната и надеждна работа благодарение на вградения GSM. За нормалната му работа е необходимо да се постави работеща SIM карта и да се захрани с =12V. Програмирането на комуникатора се извършва чрез SMS. След програмирането настройките се запомнят в паметта на комуникатора и той е независим от SIM картата (тя може да се заменя, без това да оказва влияние на настройките). Valcor GSM 40 е с широкоспектърно приложение и може да се ползва за всякакви нужди. Най-често модулът има следните приложения: включен към офисни и домашни охранителни системи; включен към автомобилна алармена система; използване като самостоятелна охранителна система; използване за контрол и управление на обекти и електроуреди. Комуникаторът може да се използва на всякъде по света, той е независим от SIM карти и мобилни оператори.

Приложение към офисни и домашни охранителни системи:
GSM комуникаторът може да се използва за свързване към домашна охранителна система. В зависимост от програмирането и желания начин и причини за оповестяване има четири режима на работа. Типично, при задействане на алармената система получавате позвъняване на програмираните телефонни номера. При отговаряне на повикването, модулът прекъсва “разговора” след 2 секунди. Следва изпращане на информационен SMS (ако е разрешено) с подробна информация, кои зони на комуникатора са задействани в момента и качеството на GSM сигнала. Ако при позвъняването не се отговори до 20-тата секунда, системата ще прекъсне комуникацията и ще изпрати информационен SMS. При преминаване в покой на алармената система, комуникаторът ще изпрати информационен SMS с текущото състояние. При този начин на функциониране чрез позвъняванията, комуникаторът ще привлече максимално вниманието Ви към аларменото събитие, а чрез изпратения информационен SMS ще Ви уведоми и за конкретната причина за аларменото събитие. Комуникаторът има възможност да следи и захранването на алармената система, което е изключително важно за нормалното й функциониране, но тъй като не е от висок приоритет, за това събитие комуникаторът може да бъде програмиран да изпрати информационен SMS при спиране и запускане на захранването към охранителната система (при липса на захранващо напрежение за по-дълго време, може да вземете необходимите мерки). По този начин винаги ще имате адекватна информация за състоянието на алармената система, без това да създава неудобства и стрес от позвънявания. В зависимост от това как сте програмирали и свързали модула, може да имате различен от описания алгоритъм на работа! Освен да оповестява, с комуникаторът може да следите и текущото състояние на обекта – позвънявате на комуникатора, той ще затвори и след това ще изпрати информационен SMS с текущото състояние на алармата и всички датчици в обекта, с което ще може да разберете текущото състояние на алармата – включена или изключена и в кои помещения има хора в момента (сработили датчици). Може да изберете типа комуникация при алармено събитие: позвъняване и SMS, само позвъняване, само SMS или без комуникация. GSM комуникаторът може да бъде използван и за дистанционно включване и изключване на електрически консуматори в обекта като бойлери, климатици, компютри, камини и други. GSM комуникаторът може да се използва като дублиращо индивидуално оповестяване към охранителни системи свързани със СОТ.

Приложение към автомобилна охранителна система:
Поставянето на GSM комуникатора в автомобила Ви дава предимство, че за да бъдете известен за наличие на алармено събитие, не е необходимо да носите допълнителни устройства, като пейджъри и не сте зависими от разстоянието, на което се намирате от автомобила. В зависимост от програмирането и желания начин и причини за оповестяване има четири режима на работа. Типично, при задействане на алармената система получавате позвъняване на програмираните телефонни номера. При отговаряне на повикването, модулът прекъсва “разговора” след 2 секунди. Следва изпращане на информационен SMS (ако е разрешено) с подробна информация, кои зони на комуникатора са задействани в момента (отваряне на врати/ капаци, подаване на контакт, обемен датчик и други), качеството на GSM сигнала, с което ще можете да прецените каква реакция да имате и какви мерки да вземете за защита на автомобила си. Ако при позвъняването не се отговори до 20тата секунда, системата ще прекъсне комуникацията и ще изпрати информационен SMS. При преминаване в покой на алармената система, комуникаторът ще изпрати информационен SMS с текущото състояние. При този начин на функциониране чрез позвъняванията, комуникаторът ще привлече максимално вниманието Ви към аларменото събитие, а чрез изпратения информационен SMS ще Ви уведоми и за конкретната причина за аларменото събитие. Може да изберете типа комуникация при алармено събитие: позвъняване и SMS, само позвъняване, само SMS или без комуникация. В зависимост от това как сте програмирали и свързали модула, може да имате различен от описания алгоритъм на работа! Освен да оповестява, с комуникатора може да следите и текущо състояние, във всеки един момент може да се обадите на GSM комуникатора в автомобила и да получите текуща информация за състоянието му – състояние на алармата - включена/ изключена; състояние на датчиците – врати, контактен ключ, други. Чрез изхода за управление, GSM комуникаторът може да се използва и за допълнителна дистанционна блокировка на работата на двигателя на автомобила, с което освен блокировките, които има автомобилът ще имате и още една независима блокираща система, управляема дистанционно от Вашия телефон. GSM комуникаторът може да се използва и за дистанционно запалване на автомобила, но предвид спецификата на това действие и евентуалните последствия, трябва да се подхожда изключително внимателно към него.

Приложение на комуникатора като самостоятелна охранителна система:
GSM комуникаторът може да се използва като самостоятелна охранителна система за домове, офиси, гаражи, магазини, вили, машини, автомобили и други. Управлява се локално (чрез бутон, дистанционно управление или електронен ключ) и дистанционно чрез изпращане на SMS или чрез позвъняване без таксуване. Когато охраната е включена, комуникаторът следи зоните и при задействането им извършва комуникация – позвъняване и/ или изпращане на информационен SMS на програмираните телефони. Когато охраната е изключена, комуникаторът няма да следи промяната на състоянието на зоните. По този начин комуникаторът може да охранява различни обекти – автомобили, домове, вили, машини и други. Може да изберете типа на охраняваните зони – нормално затворени (като за домашна охрана) или нормално отворени (като за автоаларма).Може да изберете типа комуникация при алармено събитие: позвъняване и SMS, само позвъняване, само SMS или без комуникация. Има възможност да се свърже светодиод , който да мига когато е включена охраната. При включването на охраната има 10 сек. изходно закъснение през което време не се следят зоните, а тези които са задействани автоматично се байпасират. Може да се програмира входно закъснение от 8 секунди на зоните. GSM 40 извършва комуникация само при алармени събития. Релейният изход на комуникатора може да се ползва да включва сирена при алармено събитие или може да се ползва като реле за дистанционно управление на уред или блокировка.

Приложение на комуникатора за контрол, управление и телеметрия:
GSM комуникаторът може да се използва и за управление на климатична техника, електроуреди или други консуматори, посредством управляемия изход; може да се следят множество дискретни параметри (включено/ изключено), например включени/ изключени помпи, горелки, климатици или достигането на алармени стойности на някой параметър.

Приложение на комуникатора за дистанционно управление на електроуред–камина, котел, климатик, бойлер или друг уред :
GSM комуникаторът може да се използва и за управление на климатична техника, електроуреди или други консуматори, посредством управляемия изход. Може да се следят множество дискретни параметри (включено/ изключено), например включени/ изключени помпи, горелки, климатици или достигането на алармени стойности на някой параметър. За дистанционно включване и изключване на уреда се ползва вграденото реле на комуникатора, което може да се включва/ изключва с позвъняване без таксуване или с SMS.

Аксесоари за Valcor GSM40:

1.GSM LED- информационен светодиод.
2. Бутон - за включване и изключване на алармата или Модул за дистанционно управление Valcor VCB за включване и изключване на алармата.
3. Сирена.
4. Бутон с вграден светодиод.
5. Датчик за врата / прозорец.
6. Обемен датчик за движение.
7. Захранващ модул.
8. Захранващ модул PWR1 с акумулатор.
9. Изнесена антена.ХАРАКТЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА VALCOR GSM 40:

1. Съвместимост с всякакви SIM карти и мобилни оператори

2. Пет входни зони, разпределени както следва:
Една алармена зона с висок приоритет, на която може да се избира начинът на сработване – при подаване на маса; при отпадане на маса; при подаване на напрежение до 12V; при отпадане на напрежение до 12V. Тази зона може да се използва и като контролна зона за включване и изключване на следенето на останалите зони.
Четири потребителски зони с общо предназначение, които могат да се настройват за сработване - при подаване на маса; при отпадане на маса. Една от тези зони може да се ползва за следене на захранване.

3. Четири режима на работа, както следва:
Режим 1 – Телеметрия, контрол и управление. При активно ниво на която и да е от зоните, комуникаторът звъни на всички програмирани телефонни номера и/или изпраща SMS с текущото състояние. Активното ниво на зона 1 може да се избере да бъде по маса или при подаване на напрежение, а на зони 2, 3, 4, 5 – активното ниво е при подаване на маса. Изход – вградено реле, което може да се командва с SMS или с позвъняване без таксуване!
Режим 2 – Комуникаторът работи като самостоятелна охранителна система. Зона 1 се ползва за включване и изключване на охраната( с ключ или бутон). Включването и изключването на охраната може да се прави и дистанционно чрез SMS или чрез позвъняване без таксуване. В охрана, при задействане на която и да е от останалите зони, комуникаторът ще звъни на всички програмирани телефони и/или изпраща SMS с текущото състояние. Може да избирате активното ниво на зони 2, 3, 4, 5 да е при отпадане на маса или подаване на маса. Може да се програмира входно закъснение от 8 сек. при задействане на зоните. Можете да ползвате зона 5 като изход статус и да включите към нея светодиод който ще мига когато е включена охраната. След включване в охрана имате 10 сек. изходно закъснение преди да се поемат зоните под охрана. Изход – вградено реле, което може да се ползва за включване на сирена или за независимо управление на някакъв уред.
Режим 3 – свързване към алармена система. Зона 1 следи сирената на алармата при подаване на активно ниво (активното ниво се избира между подаване или отпадане на маса или на напрежение). При задействане на зоната, комуникаторът звъни на всички програмирани телефони и/или изпраща SMS с текущото състояние. Зони 2, 3, 4, 5 следят текущото състояние на датчиците, но при задействането им няма да последва комуникация. Активното им ниво може да избира - при подаване на маса или отпадане на маса. Зона 5 може да се конфигурира да следи основното захранване на алармата или статуса й, при промяна състоянието на зоната се изпраща SMS с текущото състояние на комуникатора до всички програмирани телефони без позвъняване.
Режим 4 – Управление на камини, климатици или други уреди, телеметрия и контрол. Релейният изхода на комуникатора се ползва за дистанционно управление на уред чрез SMS или позвъняване без таксуване! Релето може да се управлява и чрез натискане на бутон, свързан към Зона 1. На зона 5 може да се свърже светодиод който да мига когато релето е включено. Така можете да управлявате уреда локално и дистанционно като имате визуална индикация за състоянието. Зона 4 може да се ползва за следене на захранване или състояние, като при промяна на състоянието на зоната ще се изпрати SMS до всички телефони, без да има позвъняване. Зоните, които не се ползват със специфични функции, могат да се ползват следене и контрол на процеси и състояния, като известяват с SMS и позвъняване. Може да избирате активните нива на зоните. (активното ниво се избира между отпадане или подаване на маса)

4. Изходът е вградено реле с контакт 6А/ 240V; Управление чрез SMS – включване, изключване, включване по зададено време от 0,1s до 25s. Управление чрез позвъняване без таксуване - включване, изключване, включване по зададено време от 0,1s до 25s. Изходът може да ползва за управление на сирена!

5. Четири телефона за известяване, контрол и комуникация
Един главен телефонен номер и три потребителски телефонни номера;
Главният телефон препрограмира комуникатора и извършва служебни функции, чрез изпращане на SMS. Програмирането на главен номер се извършва с позвъняване или със SMS.

6. Избор на тип комуникация – само позвъняване, само SMS, и двете.

7. Изискване за текущото състояние на комуникатора (статус) – при позвъняване от програмираните телефони, комуникаторът ще върне информационен SMS с текущото състояние на зоните

8. Работи с всички GSM оператори

9. Изпращане на контролен SMS на главния телефонен номер, показващ изправността на модула през потребителско зададен период от време.

10. Възможност за охрана без алармена система

11. Програмиране чрез изпращане на SMS за дистанционно програмиране от главния телефон;

12. Интелигентно следене за наличието на обхват - значително е подобрена работата на комуникатора при използването му в подвижни обекти (автомобили), в роуминг и на места с кртичен обхват;

13. Информация за нивото на обхвата чрез информационния светодиод и в SMS-ите с информация за състоянието;

14. Допълнителна функция, позволяваща, независимо от избрания режим на работа, при позвъняване от какъвто и да е телефон (неоторизиран), да се управлява вграденото реле за предварително програмирано време (ако функцията е изключена, комуникаторът няма да управлява релето след позвъняване от неоторизирани телефонни номера).


ПОДРОБНОСТИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА GSM 40, ОПИСАНИЯ И СХЕМИ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК: GSM МОДУЛ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ, КОНТРОЛ И ТЕЛЕМЕТРИЯ VALCOR GSM 40

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА РАЗЛИЧНИТЕ МОДЕЛИ GSM КОМУНИКАТОРИ МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК: СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА GSM