Зaключване на клетки в Excel


Ако се наложи да се заключат определени клетки в Excel, т.е да се забрани изтриването или

промяната на стойностите в тях (без да се заключва -protect - цялата таблица). стъпките са следните:

 

1. Отворената таблица се избира цялата - кликва се върху празното квадратче над ред 1

 

2. От Format-Cells-Protection се маха отметката от Protect

 

3. Сега се маркира клетката или групата клетки, които трябва да се защитят

 

4. Отново се отваря Tools-Cells-Protection и се слага отметка върху Protect

 

5. Сега в Toolls-Protection се маркира Protect Sheet и се слага парола

 

Готово! В момента всички останали клетки за "отключени", а стойностите на :заключените" клетки са защитени и не могат да се променят. Дори ако от  Tools-Protection  се посочи Unprotect, за отключването се иска парола

 

Така може да се заключат неограничен брой клетки на различни места по таблицата (т.3). Не забравяйте обаче последно действие! (т.5), което се извършва след маркирането на всички необходими  клетки