Сравняване на стойности в Excel – малък трик


Ако трябва да сравним стойности, можем или да ги сортираме по величина или да направим графика. Предлагам ви един прост трик, чрез които лесно визуално може да се ориентираме при сравняването на стойностите. (Важи за цели числа!)

Пример: Имаме следната проста примерна таблица:

 

 

Сега за клетка C2 пишем формулата =REPT("I";B2). (заб. Разделителите могат да бъдат и запетайки, вместо точка и запетайка -в зависимост от настройките) След това копираме резултата и в останалите клетки надолу или просто от долния десен ъгъл на клетка С3 (появява се кръстче) разтегляме селекцията до края на стойностите в колона С. Резултатът е следния:

 

 

Всяка чертичка (в случая главно I), показва една бройка/единица. При по-големи стойности, могат да се приложат и други формули. Ориентирането и сравняването в тази визуална „линейна графика” е бързо и лесно.


Символът може да бъде различен – по желание. Може да се ползва напр. символи от Character Map или други забавни такива (муцунки, стрелкички, сърца и т.н.)