Сбор, произведение, разликаНапишете някакви числа в редица по едно, ето така:След това добавете няколко колони от дясно и поставете рамка:Както се досещате ще изчислим във всяка колона съответното действие. Следвайте примера:Сборът на числата вече е пресметнат по добре познатият ни начин. (забележете че ако сега добавите числа в клетките между тези с числата - сборът ще се промени, изчислявайки ново написаните числа. Ако не искате това да се случва, в началото при сбора не маркирайте всичко с Auto Sum, а натискайте Ctrl+ляв бутон на мишката само върху клетките които искате да изчислите, като след всяка избрана цифра натискайте знак (+ ).

При разликата обаче нещата стоят малко по-сложно:
Натиснете в клетката, в която искате да изчислявате и натиснете =....след това натиснете върху число, от което искате да извадите, после знак минус (-). След това натиснете върху друго число и натиснете ENTER:Произведението на числата се намира като натиснете в клетката в която желаете да получите резултат, напишете = и с ляв бутон на мишката натискате във всяка от клетките, която искате да умножавате, като след всяка селектирана клетка напишете знак за умножение (*). Когато стигнете до последната клетка натиснете ENTER.При делението се използва абсолютно аналогичен начин на пресмятане. Натиснете в клетката в която желаете да получите резултат, напишете = и с ляв бутон на мишката натиснете една от клетките след това напишете знак за деление (/) и натиснете в друга клетка. После натиснете ENTER.Експериментирайте и с други числа и в друга ситуация!