Калкулатор за приходи и разходи в Еxcel


A) Направата е лесна. Просто правите таблица с колонки с уточняващи надписи. Ето примерна таблица. Тъй като формулите съдържат абсолютни референции, на тези на които не им е ясно, препоръчвам да ползват показания пример и директно да копират формулите в съответните клетки.

 

 

Следващата стъпка са формулите. 

 

 

За първия ред на таблицата (2), за клетката Е2 формулата е

 


=SUM($C$2)-SUM($D$2)

 


 


За следващия ред (3), за клетката Е3 формулата е

 

=IF(AND(C3="";D3="");"";SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3))

 

 

 


В следващите надолу редове, копираме формулата от клетка Е3. Влиза се в клетка Е3-copy. След това се влиза в клетка E4 и със задържан бутон на мишката се маркира до последния ред (напр. Дата 31) на таблицата- Paste

 

Калкулаторът е готов!. Сега при всяко въвеждане на стойност, балансът винаги ще е на лице.

 

Препоръка: 

 

За да не се променят случайно (или нарочно) формулите, е добре клетките да се заключат и скрият формулите. Как:

 

1. Маркира се целия лист (Sheet)

за Ексел 2003 и Ексел 2007

Кликва се върху квадратчето над ред 1

 


2. При маркиран работен лист (Sheet)  се маха защитата

за Ексел 2003

Format -Cells-Protection. Маха се отметката от Locked

за Ексел 2007

Home-Format-Protection-Format Cells. Маха се отметката от Locked

 


3. Маркират се клетките за заключване. последния  ред

за Ексел 2003 и Ексел 2007

В нашия пример се маркират клетките в колона Е (без заглавието). Влиза се в клетка Е2 и с натиснат бутон се маркира колоната до последния ред на колоната

 


4. Заключват се маркираните клетки

за Ексел 2003

Format -Cells-Protection. Слага се отметка на  Locked

за Ексел 2007

Home-Format-Protection-Format Cells. Слага се се отметка на Locked

 


5. Слага се защита на целия лист (Sheet)

за Ексел 2003

 Tools – Protection-Protect Sheet

 за Ексел 2007

Home-Format-Protection-Protect Sheet

Появява се прозорче с опции

 


 


Оставя се отметка само върху Select unlocked cells-OK Сега формулите са скрити и заключените клетки не се влияят от кликване. Ако трябва допълнителна защита, се слага парола. Тогава документа се отваря само при подаване на парола.

 


Забележка: В зависимост от настройката, разделителите могат да бъдат две точки (:) или точка и запетая (;), както е в случая тук. Имайте това предвид