Бързо номериране в Excel


Ако имате много дълъг списък или база данни, които трябва да се номерира (напр. в колона А или в ред 1 на Ексел), или да се въведат числа през определен интервал, това може да стане по следните начини:

 

1. Чрез Fill-Series. 

 

Пример:
Трябва да се номерират редове от 1 до 100 (колона А) с поредни номера. Печати се 1 в А1. Излиза се от клетката и отново се влиза в нея. След това Edit-Fill-Series. В прозорчето Series се маркира Rows и Linear. В Step Value се пише 1 (т.е. следващото число), а в Stop Value – последния номер на поредицата номера. ОК и всичко е изписано автоматично.

 

Забележки:
a) ако трябва да се номерират колоните, маркира се Columns.
б) ако номерата трябва да са през едно, тогава Step Value (стъпка) трябва да е 2, през 2- стъпката е 3 итн.
в) ако началния номер е друг (не е 1), а напр 3, при горните настройки, номерацията се изписва от 3 (предварително изписано) до посочения краен номер.

 

2. Още по-бързо става чрез теглене на клетката. Пример пак с колона А1:


В клетка А1 се изписва 1, а в клетка А2 -2. Двете клетки се маркират. Прихваща се черното квадратче в десния долен ъгъл на последната маркирана клетка (курсорът става на черно кръстче) и с натиснат десен бутон на мишката се тегли надолу по колоната. При отпускане на бутона, поредицата е изписана автоматично.

За да се появи манипулатора за попълване / черното квадратче / маркирай клетката ,след това Tools, Options,Edit,Allow cell drag and drop - да е маркирано.

Забележки:
а) поредицата номера се оформя по начина, по които са въведени първите две числа. Ако първите 2 числа са напр. 1 и 2. поредицата е нормална (1,2,3.....). Ако първите две числа са 5 и 6, номерацията продължава 5,6,7.... Ако първите две числа са 1 и 6 или 2 и 4, то в първия случай поредицата става 1,6,11... (т.е. през 5), а във втория - 2,4,6... (през 2)
б) Ако в колоната има само едно число, а маркираните клетки са повече (напр.3- една с число и 2 празни), следващите числа от поредицата ще се изписват през два реда и т.н.
в) поредицата може да бъде възходяща (1,2,3..) или низходяща (2,1,0, -1,-2...)

Съществуват и други варианти и комбинации, които може да си ги проверите опитно.