Извличане на фамилни имена от списък в Ексел

С този начин извличме само фамилните имена, Няма значение дали списъка съдържа триме имена, титли или съкращения на вторите имена-всичко пред фамилното име се премахва  само с няколко клика на мишката. Условието е при изписването да има един интервал между думите


Ето една примерен списък на хора (с измислени имена). От нея ще премахнем всичко останало и ще оставим само фамилните имена. 


I. Маркираме таблицата

Edit – Replace

а) в Find what поставяме интервал, т.е натискаме Space веднаж

б) в Replace изписваме някой от символите @, #, $ итн (БЕЗ * и ? – звездичка и въпросителна)

в) Replace AllКато резултат получаваме:
II. Отново маркираме таблицата

Пак Edit-Replace

а)  Find What изписваме ?*# (въпросителна, звездичка и символа от първата подмяна). Тук никъде не поставяме интервал.

б) В Replace не поставяме нищо- само курсорът трябва да е в началото на прозорчето, но без интервал

в) Replace All
Остават само фамилните имена.

Това е всичко-лесно и просто.