ЧИЧО СТОЯН
 

        

ПРИ МАМА И ПРИ ТАТКО
Чичо Стоян -/Стоян Михайлов Попов 1866-1939/


Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко!
Те за нас се много трудят,
те за нас се рано будят.
Щом очите си отворим,
със кого ще заговорим? -
С нашта мама, кротка, мила,
със зората подранила,
тихо татко да събуди
да отиде да се труди,
да печели и набави
дрехи и обувки здрави
и тетрадки и писалки
за дечицата си малки...
Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко.

Сърдитко


Все за нещо ще намери
да се начумери:
ту му млякото горещо,
ту пък друго нещо.
И задето Петко в къщи
често тъй се мръщи -
Николинка, Ваньо, Митко
викат му сърдитко.

Играчка-плачка


Играл зайо, играл байо,
паднал зайо, ударил се.

Ударил се, разплакал се,
от играчка — ей ти плачка!

Дошла жаба — стара баба;
хванала го, вдигнала го.

Видели се, засмели се,
та от плачка пак играчка!

За мама


Поздрав ти поднасям,
мила моя мамо,
ида да ти кажа
тези думи само:

— С твоя имен празник
аз те поздравявам —
тебе и на татка
здраве пожелавам!

И във знак на обич,
мамичко засмяна,
китка ти поднасям
росна и засмяна.

Обратно към стихотворения