Карта на Испания

Испания, разположена върху по-голямата част от Пиренейския полуостров, е с площ от 504,782 кв.км и е 51-вата по големина държава в света и втора в Европейския съюз. На севроизток страната граничи по Пиренеите с Франция и княжество Андора, на запад с Португалия, а на юг с Мароко чрез градовете Мелиля и Сеута.
Back