3. Сигнализация

ISDN е много гъвкава телекомуникационна мрежа предлагаща различни варианти на носещата услуга с различна ширина на честотната лента и голямо разнообразие от допълнителни услуги. Това изисква гъвкава и мощна сигнализация както между потребителите и комутационната система, така и между самите комутационни системи в мрежата. Главната функция на сигнализацията е да осигури необходимото “разбирателство” между потребителските крайни устройства и мрежата за да може да се осигури високо качество на връзките. Сигнализацията между потребителя и комутационната система се осъществява по D-канала (D-channel signalling) и е типична и уникална за ISDN. За разлика от съществуващите мрежи (например телефонната), при ISDN абонатната сигнализация позволява още и обмен на прозрачна информация по D-канала между две крайни устройства, така наречената услуга UUS.

Сигнализацията между комутационните системи от мрежата ISDN се осъществява през мрежата за сигнализация N7 (чрез MTP - Message Transfer Part). Сигналната информация се пренася по общ канал със скорост 64 kbit/s. Осигурява се висока надеждност на пренасянето и възможност за обмен на голям обем сигнална информация за различни приложения.