РЕШЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ISDN (2B+D) ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ И ДОМАШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
(SOHO - Small Office Home Office)

 

Възможни приложения за ISDN BRI

 

        ISDN BRI предоставя следните възможности:
        - По един телефонен чифт да се провеждат едновременно два телефонни разговора или по-точно две съединения - телефонни разговори, приемане/предаване на факс, приемане/предаване на данни, видео конференции и др.
        - Да се свържат паралелно максимум до осем крайни ISDN устройства.
        - Дават се до пет телефонни номера - MSNs от БТК-ЕАД. Това позволява пет крайни устройства - телефон, факс, PC и др., да имат собствен номер чрез който директно да бъдат адресирани.

За домашни абонати - възможности:

 

        Преобразуването на съществуващ телефон или изграждането на нов пост ISDN BRI позволява в дома (апартамент или къща) да се конфигурират няколко телефонни номера (до пет) за различни цели.
        Пример 1: Организиране на домашен офис /за малък бизнес/ като един или няколко телефонни номера /телефон, факс др./ са предназначени за фирмените цели а друг/и за домашни нужди.
        Пример 2: Семейство на което децата вече са относително големи, могат да им се предоставят /от родителите/ един или по един MSN за всяко дете и по този начин техните приятели да ги търсят директно на тези номера. Това позволява разграничаването на повикванията в дома. Също така се избягна и ефекта от продължително заета линия от децата и възможността да се провежда паралелно друг разговор.
        Тези възможности могат да се реализира по няколко начина:
        - само с ISDN крайни устройства: предимствата са, че могат директно да се използват услугите и възможностите които предоставя ISDN - могат да се индицират тел.№ на викащите абонати /тези които звънят/ т.е. CLIP; по време на разговора се изписва таксуващата информация на дисплея - колко импулса са изразходвани до момента - AOC и много други. Недостатъци - скъпи крайни устройства за българския стандарт; комуникацията между свързаните по този начин устройства на един ISDN BRI се таксува от БТК поради факта, че трафика минава през централата на БТК. Фиг. 1.
        - Чрез използването на ISDN TA - терминален адаптер. Дава възможност да се използват наличните телефони и факс апарати в семейството/малкия офис. Съществуват такива устройства които представляват мини-ISDN централи към които могат да се включват обикновено до четири аналогови устройства /телефони и факсове/ които могат да се избират по между си с вътрешни номера. Освен това имат и порт към който да се включва PC за работа в Internet чрез ISDN или модемни /чрез емулация/ връзки. Това е изключително атрактивно и удачно решение при по-големи апартаменти, мезонети и къщи. Предимства: минимални инвестиции и запазване на съществуващите устройства /телефони и факсове/; организиране на мини-телефонна вътрешна централа - т.е. вътрешните повиквания не се таксуват и не преминават през комутационното поле на БТК. Съществуват на нашия пазар такива устройства по около 200 лв. Недостатъци: не могат да се наблюдават директно CLIP, AOC и да се използват всички ISDN услуги. Фиг. 2.
        - Комбинирано между първите два варианта. Това позволява да се комбинират предимствата на първите два варианта в зависимост от необходимостта. Фиг. 3.

Фиг. 1

 

Фиг. 2

 

За малък и среден бизнес - варианти

 

        Чрез ISDN BRI може да се организира:
        - достъп до Internet от всички служители на малка/средна фирма с помощта само на един комутируем клиентски абонамент;
        - свързване на отдалечени LAN сегменти на определена фирма;
        - реализация на SOHO;
        - отдалечен защитен достъп на служители до мрежата и информацията на дадена фирма - за мобилни клиенти и др.
        Възможни са най-различни комбинации от гореизброените.

        Пример с достъп до Internet от множество абонати от дадена фирма само чрез един клиентски абонамент /комутируем достъп/.
        Тази възможност която предоставя ISDN с помощта на допълнително крайно устройство /малък ISDN рутер/ e изключително атрактивна и разпространена в US и европейските страни. В тези рутери също така, много често има вграден LAN-HUB и аналогови входове което запазва направените инвестиции в крайни аналогови устройства /телефони и факсове/ и отпада необходимостта понякога от закупуването на: LAN HUBs, комутатори и терминални адаптери (TA). За клиентите на LAN мрежата достъпа до Internet е прозрачен и изключително бърз и незабележим процес, поради факта, че ISDN устройствата изграждат цифрова връзка - договарянето е много кратко за разлика от модемните съединения. В локалните PCs се конфигурира само IP адреса на ISDN рутера /gateway/ и при обръщане към Internet адрес или e-mail /по SMTP/, рутера изгражда незабавно съединението към ISP-то и осъществява комуникацията с Internet. В случай, че за определено време /пр. 2-3 минути/ няма трафик към Internet, рутера разпада съединението като по този начин се пести от закупеното време за Internet комутируем достъп. Друго предимство е, че при цифрова скорост от 64kbits/s (или 128 kbits/s при сдвоени канали) предадения/получен обем информация е значителен за единица време. Този факт също води до пестене на време на служителите във фирмата и икономии от часове за достъп до Internet. Описания вариант може да се реализира и с помощта на PC със заредена сървърна операционна система и инсталирана ISDN карта. В последния случай обаче много често се налага наличието на място на специалист който да донастройва или оправя проблеми свързани с комуникацията. Не на последно място, често PCs блокират, нуждаят се от рестартиране и не рядко от допълнителни сложни процедури. В случая с ISDN рутер - той се конфигурира еднократно /с адресите на обслужващия ISP/ за около 10min от специалист. Избягват се усложненията и блокировките на PCs. Вероятността от разстройване практически е сведена до нула и нечувствителни към вирусни атаки. Освен това, този вид рутери предоставят допълнителни множество възможности като: включване на аналогови устройства, вграден LAN hub, вградени възможности за защита - firewall и други. Цената на такъв вид устройства варира от около 200 до 600 USD за световно утвърдени марки - колкото е цената на едно ново обикновено PC - "немарково". Виж фиг. 4.

Фиг. 3

 

Фиг. 4

        Предимства:
        - цифров достъп до Internet/корпоративна мрежа, като се заплаща само реалното потребление;
        - Високо качество - утвърдена технология;
        - Лесна разширяемост до 128 kbits;
        - Голям набор от допълнителни услуги - видеоконференции и др.;
        - Оптимално съотношение цена/качество;
        - Включване на аналогови устройства /телефони и факсове/ - отпада необходимостта от TA;
        - Работи използвайки PAT като се пестят IP адреси и се емулира един абонат;
        - Лесно и бързо прехвърляне /чрез конфигуриране само на един телефонен номер/ към друг ISP;

        Основни мрежови примери:

Мрежова конфигурация Работен профил Поддържани услуги
Изход на частна IP мрежа към Internet

- не се закупуват регистрирани публични IP адреси от ISP;
- запазване на частната адресация в мрежата;

- защита на рутера от външни опити за достъп до вътрешната мрежа през ISDN линията;
- запазване на ниски месечни плащания свързани с ISDN линията и трафика;

- поддържане на проста топология за маршрутизиране;

- не се конфигурира и поддържа ръчно IP информация;

- използване на PAT за транслиране на адреси;
- конфигуриране чрез IPCP рутера автоматично да договаря IP адресите от access server към който се свързва
- Използване на CHAP или PAP идентификация;

- Конфигуриране на DDR (dial on demand routing) като рутера активира линията само при наличието на Internet трафик;
- Статично рутиране с един път към дестинацията;

- DHCP server конфигуриран с ISDN рутера присвоява IP адреси, маска и default gateway към работните станции конфигурирани като DHCP клиенти;

Връзка на отдалечена офис мрежа към корпоративна мрежа /централен офис/

- Пестене на адреси от адресното пространство на мрежата;

- защита на рутера от външни опити за достъп до вътрешната мрежа през ISDN линията;

- запазване на ниски месечни плащания свързани с ISDN линията и трафика;

- поддържане на проста топология за маршрутизиране;
- не се конфигурира и поддържа ръчно IP информация;

- Използване на IP и IPX протоколи;

- IPCP конфигурира рутера автоматично да договаря IP адрес от рутера към който се свързва;
- Използване на CHAP или PAP за идентификация;

- Конфигуриране на DDR (dial on demand routing) като рутера активира линията само при наличието на трафик към корпоративната мрежа;
- Статично рутиране с един път към дестинацията;
- DHCP server конфигуриран с ISDN рутера присвоява IP адреси, маска и default gateway към работните станции конфигурирани като DHCP клиенти;
- Конфигуриране на IP и IPX рутиране;

        Възможни са и комбинации от двата вида примери и други различни мрежови конфигурации.

 


Обратно към -Какво е ISDN?