Робърт Бърнс

На един ковач


 
След дълъг полет Аполон
веднъж от небесата
с Пегас, крилатия си кон,
се спуснал на земята.

Пегас не бил добър пешак:
подхлъзнал се по склона,
закуцал и провлякъл крак
за скръб на Аполона.

В ковачницата на Вулкан
закарал го ездача
и своя кон неподкован
оставил на ковача.

Ковача цял се изпотил,
но подковал жребеца.
За този труд му заплатил
с един сонет певеца.

Ковачо, виждаш, Аполон
е плащал със сонети.
Ще подковеш ли моя кон
за тези ми куплети?
 
 

превод Владимир Свинтила
 
 

Back