-Кой хлопа в този късен час?

        -Аз хлопам - каза Финдли.

        -Върви си! Всички спят у нас!

        -Не всички! - каза Финдли.

 

        -Не зная как си се решил...

        -Реших се - каза Финдли

        -Ти май си нещо наумил.

        -Май нещо - каза Финдли.

 

        -При тебе ако дойда вън...

        -Ела де! - каза Финдли.

        -Нощта ще минеме без сън.

        -Ще минем! - каза Финдли

 

        - При мен да дойдеш, току-виж...

        - Да дойда! - каза Финдли

        - До утре ти ще престоиш.

        - До утре! - каза Финдли.

 

        - Веднъж да минеш моя праг...

        - Да мина! - каза Финдли

        - И утре, знам, ще тропаш пак.

        - Ще тропам! - каза Финдли.

 

        - Ще ти отворя, ала чуй...

        - Отваряй!... - каза Финдли.

        - Ни дума никому за туй.

        - Ни дума! - каза Финдли.

 

 

 

 

 

Back