Пиер-Жан дьо Беранже

Пиер-Жан дьо Беранже (Pierre-Jean de Beranger), френски поет, е роден на 19 август 1780 г. в Париж, в семейство на нотариален писар. Учи в Перон, пише стихове от 18-годишен. Първото издание на своите песни - “Chansons morales et autres”, издава през 1815 г. , последвано от “Chansons” (2 т., 1821). За произведенията си е съден, затварян и глобяван. Третото издание на песните му се появява през 1825 г., а четвъртото, за което отново е затворен и глобен, - през 1828 г. Поезията му е гражданска, публицистично заострена и силно критична към буржоазното общество. Последното приживе издание на песните му излиза през 1833 г. под заглавие: “Chansons nouvelles et dernieres” и съдържа песни, в които се чувства отглас на социалистическите идеи на епохата. Умира на 16 юли 1857 г. в Париж. Посмъртно се появява автобиографията му “Ма Biographic”, (1857) и “Correspondence”. В 1874 г. излиза “Oeuvresposthumes” - събраните му неиздадени песни, по форма и насоченост близки на предишните му произведения. Песните му са преведени на почти всички езици.


Поезия:

СТИХОВЕ/ превод: Пенчо Симов/