На пясъчния бряг

Легни на пясъчния бряг, с ръце гребни
и песъчинките да изтекат пусни
по пясъка, над който слънцето блести;
след туй, преди да замижиш, погледай ти
прозрачното небе, съзвучното море,
и във мига, когато доловиш добре,
че дланите ти са олекнали докрай,
преди отново да погледнеш, осъзнай:
животът взима и след туй примесва пак
нетрайни песъчинки към всевечен бряг.


Обратно към [творчеството на Анри дьо Рение] [Стихотворения]